head_banner
Các sản phẩm phục vụ nhu cầu sức khỏe của người dân.Theo WHO, những sản phẩm này phải luôn sẵn có, với lượng vừa đủ, ở dạng bào chế thích hợp, với chất lượng đảm bảo và thông tin đầy đủ, và ở mức giá mà cá nhân và cộng đồng có thể mua được ”.

Máy phân tích vi sinh

  • Máy ký sinh tự động Biomerieux VITEK2 COMPACT

    Máy ký sinh tự động Biomerieux VITEK2 COMPACT

    VITEK ® 2 compact áp dụng phương pháp động để giải thích thẻ 15 phút một lần để đảm bảo thời gian tốt nhất để báo cáo kết quả.
    ● mức độ tự động hóa cao nhất mà không cần cấy và niêm phong thủ công,
    ● tránh ô nhiễm chéo.Tự động loại bỏ thẻ thải

: